www.ZHEL.info

   »Forum

   »HC Blazice
   »Silver Knights Břest
   »HC Hliník Citov
   »HC Dřevohostice
   »HC Nové Dvory
   »LPD Opatovice
   »HC Prusinovice
   »SK Hasiči Přerov
   »HC Radkovy
   »HC Tršice
   »HC Třebětice
   »HC VÚM Dřevohostice

   »Rozlosování
   »Rozpis zápasů I.
   »Rozpis zápasů II.
   »Tabulka základní části
   »Kompletní tabulka
   »Kanadské bodování
   »Tresty
   »Golmani

   »Čtvrtfinále
   »Semifinále
   »Finále
   »Play Off

   »Bazar
   »Měsíční rozpis
   »Pravidla
   »Kontakt
   »Archiv

   »Admin


TOPlist

JménoG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - T
1 Bělohoubek Marek x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 2 - 2 3 - 0 - x 2 - 0 - x 5 - 2 - 2
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
2 Dlouhý Ladislav C 5 - 2 - x 6 - 4 - x 1 - 0 - x 1 - 1 - x 0 - 3 - x 2 - 1 - x 0 - 0 - x 4 - 2 - x 1 - 1 - 1 0 - 2 - x 1 - 6 - x 41 - 39 - 2
1 - 2 - x x - x - x 2 - 3 - x 2 - 3 - x 3 - 1 - x 2 - 1 - x 2 - 1 - x x - x - x 2 - 0 - 1 4 - 2 - x 2 - 4 - x
3 Dlouhý Martin 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 2 x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 2 - x 1 - 8 - 3
x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 2 - 1 x - x - x 1 - 2 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x
4 Dohnal Jan x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x x - x - x 1 - 1 - 0
x - x - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
5 Dohnal Karel 4 - 3 - x 6 - 1 - x 2 - 0 - x 1 - 0 - x 2 - 0 - x x - x - x x - x - x 7 - 6 - x 4 - 0 - x 1 - 0 - x 7 - 1 - x 53 - 21 - 0
1 - 1 - x 3 - 3 - x 2 - 1 - x 3 - 0 - x 1 - 1 - x 0 - 2 - x 1 - 1 - x x - x - x 1 - 0 - x 3 - 1 - x 4 - 0 - x
6 Fikr Tomáš x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
7 Janáček Zdeněk 0 - 1 - x 1 - 2 - x 0 - 1 - 1 0 - 0 - x 1 - 0 - x 3 - 1 - 1 0 - 0 - x 1 - 2 - x x - x - x x - x - x x - x - x 7 - 9 - 3
0 - 0 - x 0 - 0 - 1 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 1 - 2 - x
8 Kamenář Zdeněk G x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
9 Lazar Martin x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
10 Leitkep Jan 0 - 2 - x 2 - 4 - x 1 - 1 - x 1 - 0 - x 1 - 1 - 1 1 - 2 - x 0 - 0 - x 4 - 3 - x 1 - 3 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 24 - 24 - 1
1 - 1 - x 5 - 0 - x 1 - 1 - x 2 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 2 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - x 0 - 3 - x 1 - 1 - x
11 Navrátil Pavel 0 - 1 - x 0 - 3 - x 0 - 2 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 1 - 1 1 - 2 - x 6 - 31 - 3
0 - 1 - x 0 - 4 - x 1 - 3 - x 1 - 4 - x 1 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x x - x - x 0 - 2 - x 1 - 5 - x 1 - 0 - x
12 Novák Filip x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x
13 Novotný David x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
14 Pacák Vladimír 0 - 1 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 3 - 4 - 5
0 - 0 - x 0 - 1 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - 1 1 - 1 - x 0 - 0 - x
15 Petráš Martin x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
16 Ráb Rostislav x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
17 Rolinc Zdeněk G x - x - x -7 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x -3 - 0 - x -2 - 0 - x -4 - 0 - x x - x - x x - x - x -21 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x -5 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
18 Skopal Marcel G -7 - 0 - x x - x - x -4 - 0 - x -1 - 0 - x -7 - 0 - x -4 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x -1 - 0 - x -5 - 0 - x -57 - 0 - 0
-3 - 0 - x x - x - x -4 - 0 - x -4 - 0 - x x - x - x -7 - 0 - x -2 - 0 - x x - x - x -2 - 0 - x -2 - 0 - x -4 - 0 - x
19 Smékal Roman x - x - x x - x - x 3 - 0 - x 1 - 1 - x 1 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 13 - 7 - 3
0 - 0 - x 0 - 0 - 1 1 - 1 - x 1 - 1 - x 1 - 0 - x 2 - 1 - x 0 - 1 - 1 x - x - x 0 - 1 - x 2 - 1 - x 0 - 0 - 1
20 Šimara Zdeněk x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
21 Šimeček Petr Simon 0 - 0 - x x - x - x 1 - 1 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x x - x - x 2 - 14 - 2
0 - 0 - x x - x - x 0 - 1 - x 0 - 2 - x 0 - 1 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 1 - 1 1 - 3 - x 0 - 2 - 1
Soupeř: HC BL HC CI HC DR HC OP HC PR SK HP HC RA SK BR HC TS HC TR HC VM  
G - Góly, A - Asistence, T- Tresty (minuty)


1.HC Blazice - HC BL
2.HC Hliník Citov - HC CI
3.HC Dřevohostice - HC DR
4.HC Nové Dvory - HC ND
5.HC Opatovice - HC OP
6.HC Prusinovice - HC PR
7.SK Hasiči Přerov - SK HP
8.HC Radkovy - HC RA
9.Silver Knights Bestř - SK BR
10.HC Tršice - HC TS
11.HC Třebětice - HC TR
12.HC VÚM Dřevohostice - HC VM


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SPONZOŘI ZHEL:

A.R.T. 247

Beta Spedice

Dagmara

RK NEMO

Poháry BAUER


DALŠÍ WEBY:

HC NOVÉ DVORY

HC PRUSINOVICE

ZS PREROV

>>AKTUALITY<<
11. 2. 2018
Zdravím všechny příznivce lyžování a snowboardingu! Obracím se na vás s nabídkou lyžařského a snowboardového zájezdu do Itálie, střediska Klausberg a Speikboden v termínu 17. - 22. 2. 2018. Pokud by jste měli zájem o zaslání informace k zájezdu, ozvěte se na mail: sisma@sirava.cz nebo na telefon 608 983 509. Přehled akce naleznete zde. Zdenek

15. 11. 2017
DŮLEŽITÉ upozornění Termíny zápasů jsou zasílány s dostatečným předstihem a vždy žádám o kontrolu a případnou úpravu zápasů. Není možné upravovat termíny podle dalších soutěží v okolí, pokud se nepodaří zápas přesunout, bude zápas kontumovát, na soupiskách týmů je možno mít 25 hráčů. Je mi to líto, ale stálé odsouvání zápasů není možné. Zdenek

© 2006 - 2018 www.zhel.info | Powered by 6105 - ONLINE365 Count